výživové poradenství a kurzy vaření v Praze

Lifetest - NutraFitness DNA

NutraFitness DNA je speciálně vyvinutý test DNA, který odhaluje individuální genetické předpoklady správného stravování a budování kondice. Každý člověk má jedinečnou genetickou výbavu a tím i jiné nutriční potřeby. Každý člověk také jinak reaguje na sportovní výkon a měl by svoje sportovní zaměření jinak orientovat.
Podstata nutriční genetiky a genetiky sportu spočívá v tom, že existuje spojení mezi mnoha genetickými variantami na jedné a individuálními nutričními potřebami a kondicí na druhé straně. NutraFitness DNA je nepochybně důležitým krokem v procesu objevování specifických potřeb jednotlivce, a tedy i klíčem k optimální stravě a zdravému životnímu stylu.
Osobní NutraFitness průvodce získaný na základě provedeného NutraFitness DNA testu identifikuje specifické rysy každého z nás a směřuje jednotlivce na cestě k optimálnímu zdraví a kondici.

Jak test probíhá?

  1. Dohodnete si schůzku s jednou z našich poradkyň buď v naší kanceláři nebo u vás doma či kdelikoliv jinde dle dohody.
  2. Na schůzce vám představíme Lifetest, jeho podstatu a ukážeme vzorovou knihu  NutraFitness DNA osobní průvodce. S naší pomocí proběhne odběr biologického vzorku z ústní sliznice. Není potřeba se nijak připravovat, nijak předem omezovat stravování či pitný režim. Vzorek následně uzavřeme do zkumavky a odešleme do laboratoře.
  3. Buď s naší poradkyní ihned, nebo doma sami, se připojíte do internetové aplikace, kde vyplníte krátký osobní formulář pro zadání testu. Budete směrování k pokynům pro platbu (je možno i zálohově 50% ihned, 50% při obdržení výsledků testu).
  4. Poté, co vzorek dorazí do laboratoře, bude z něj extrahována Vaše DNA. Pravděpodobnost, že ve vzorku je obsažena Vaše DNA je velmi vysoká. Jen ve výjimečných situacích se extrakce nezdaří, nebo prostě jen nenalezneme dost DNA. Potom bychom Vás obratem kontaktovali a zajistili Vám možnost odběr bezplatně opakovat.
  5. Získaná DNA je následně podrobena genetické analýze pomoci nejmodernější techniky. Na základě získaných dat o struktuře Vaší DNA je potom vytvořen Váš NutraFitness osobní průvodce ve formátu pdf, který Vám bude ihned k dispozici online.
  6. Pokud jste si současně objednali i knihu NutraFitness osobní průvodce, bude tato současně zadaná tato do tisku podle speciální předlohy. Váš NutraFitness osobní průvodce ve formátu pdf a kniha jsou co do obsahu identické. Kniha je však mnohem bližší a osobnějši forma seznámení se výsledkem.
  7. Kniha NutraFitness DNA osobní průvodce bude ihned po vytištění poslána na Vaši adresu, nebo Vám ji doručí Vaše poradkyně, když se takto dohodnete.

 

Více o LifeTest zde.